FIRMA POOM TOMASZ MALEWSKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pt. „Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie oferty o produkty regionalne”

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy POOM TOMASZ MA na rynku lokalnym,

regionalnym , krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie nowych produktów

tj. 2 kolekcji wielofunkcyjnych mebli wypoczynkowych z poduchami siedziskowymi z

charakterystycznym wzornictwem regionalnym odtwarzających historyczny krajobraz gospodarczyregionu .

Będzie to kolekcja kolekcji mebli outdoor i indoor – wielofunkcyjnych drewnianych mebli

wypoczynkowych i użytkowych .

Cel zostanie osiągnięty poprzez zakup niezbędnych maszyn i urządzeń oraz przeprowadzenie

działań promocyjnych i edukacyjnych

Dofinansowanie projektu z UE: 307.450,00 zł

Całkowita wartość projektu: 836.400,00 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETAP I

Firma TOMASZ MALEWSKI informuje o realizacji projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki strategicznemu wykorzystaniu designu”.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy TOMASZ MALEWSKI poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania  wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa. Planuje się rozszerzyć ofertę firmy o nowe lub ulepszone wyroby w oparciu o opracowaną w ramach projektu strategię rozwoju produktów.

W wyniku realizacji projektu zostanie przeprowadzony audyt wzorniczy i na jego podstawie opracowana strategia wzornicza.

Całkowita wartość projektu – 79.950,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE – 55.250.00 zł

ETAP II

Firma TOMASZ MALEWSKI informuje o realizacji projektu pt. “Wzrost konkurencyjności firmy TOMASZ MALEWSKI poprzez wdrożenie działań wynikających ze strategii wzorniczej”.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy TOMASZ MALEWSKI poprzez zwiększenie potencjału firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w jej działalności . Przeprowadzone zostaną działania z wykorzystaniem procesów projektowania zawarte w rekomendacjach wskazanych w „Strategii wzorniczej” opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4. Wzór na konkurencję, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

W ramach projektu oferta firmy zostanie rozszerzona o nowe innowacyjne wzorniczo produkty wraz z opakowaniami. Ponadto przeprojektowana zostanie komunikacja zewnętrzna oraz wewnętrzna, zaprojektowana strategia marketingowa dla marki wraz z harmonogramem, zakupiony specjalistyczny park maszynowy oraz urządzenia do wykonywania nowych produktów. Właściciel firmy podejmie działania dotyczące dostosowania struktury organizacyjnej firmy do zarządzania wzornictwem.

Całkowita wartość projektu – 5 357 880.00 zł
Kwota dofinansowania z UE –3 000 000,00 zł